วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การจัดการกะเวลาทำงาน (Shift)

การจัดกะเวลาทำงานของ OneDee.ai สามารถสร้างได้ 2 แบบ ดังนี้

การเลือกรูปแบบจัดการตารางกะทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Setting/การตั้งค่า

 • ขั้นตอนที่ 2 คลิก Shift Board

 • ขั้นตอนที่ 3 คลิก Change

 • ขั้นตอนที่ 4 เลือก Monthly /Weekly ShiftBoard

 • ขั้นตอนที่ 5 คลิก Confirm

หมายเหตุ : หากลูกค้าใช้งานตารางกะแบบรายอาทิตย์และทำการเปลี่ยนตารางกะทำงานเป็นรูปแบบรายเดือน ข้อมูลในตารางกะทำงานที่เคยจัดไว้จะยังคงอยู่

Weekly Shift
Monthly Shift
Weekly Shift

คู่มือการใช้งานตารางกะทำงานแบบรายสัปดาห์ (Weekly Shift)

 • ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Shift/ตารางกะ

 • ขั้นตอนที่ 2 คลิก Try to Create One!

 • ขั้นตอนที่ 3 กรอก ชื่อกระดานกะ และรหัสกระดานกะ

 • ขั้นตอนที่ 4 คลิก Create

 • ขั้นตอนที่ 5 คลิก จุด 3 จุด

 • ขั้นตอนที่ 6 เลือก View

 • ขั้นตอนที่ 7 คลิก New Time Shift

 • ขั้นตอนที่ 8 กรอก ชื่อกะเวลาทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 9 กำหนดเวลาเริ่มทำงาน และกำหนดเวลาเลิกงาน

 • ขั้นตอนที่ 10 กำหนดกี่นาทีสาย กำหนดกี่นาทีขาดงาน และกำหนดช่วงพักเบรก

 • ขั้นตอนที่ 11 คลิก Create

 • ขั้นตอนที่ 12 คลิก ช่องวันที่ที่ต้องการ เพิ่มพนักงานในกะทำงานวันนั้นๆ

 • ขั้นตอนที่ 13 เลือกพนักงานที่ต้องการเพิ่มในกะ

 • ขั้นตอนที่ 14 คลิก Save

 • ขั้นตอนที่ 15 คลิก Publish เพื่อประกาศกะให้พนักงานที่อยู่ในกะทำงานของแต่ละวันทราบ

หากต้องการ Copy กะทำงานของอาทิตย์ก่อนหน้านี้ไปยังอาทิตย์ถัดไป สามารถทำได้ดังนี้

 • คลิก เครื่องหมาย > (ถัดไป)

 • คลิก Copy From เพื่อเลือกคัดลอกกะทำงาน

อย่าลืมกด Publish ทุกครั้งที่มีการอัพเดทกะทำงานด้วยนะคะ

Monthly Shift

คู่มือการใช้งานตารางกะทำงานแบบรายเดือน (Monthly Shift)

 • ลูกค้าที่ใช้งานตารางกะทำงานเป็นแบบรายอาทิตย์(Weekly Shift) ต้องทำการเปลี่ยนรูปแบบตารางกะทำงานที่เมนู Setting/การตั้งค่า ก่อน

 • Role ที่สามารถสร้สง Shift Profile ได้ มี Owner Administrator และ Supporter

 • ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Shift/ตารางกะ

 • ขั้นตอนที่ 2 คลิก New Shift

 • ขั้นตอนที่ 3 กรอก ชื่อกระดานกะ และรหัสกระดานกะ

 • ขั้นตอนที่ 4 เลือก กำหนดช่วงของกะ

  • Start At ... Of Every Month คือ เริ่มนับรอบกะทำงานใหม่ทุกวันที่...ของทุกเดือน

  • Whole Month คือ วันเเรกถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ

 • ขั้นตอนที่ 5 คลิก Create

 • ขั้นตอนที่ 6 คลิก จุด 3 จุด

 • ขั้นตอนที่ 7 เลือก View

 • ขั้นตอนที่ 8 คลิก Shift Profiles เพื่อทำการสร้างโปรไฟล์กะทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 9 คลิก New Shift Profile

 • ขั้นตอนที่ 10 กรอก ชื่อโปรไฟล์กะทำงาน และกรอกรหัสโปรไฟล์กะทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 11 เลือก ประเภทของกะทำงาน ประเภทกะทำงานมีทั้งหมด 4 ประเภท - Working Shift = เวลาทำงานปกติ - OT shift = โอทีในวันทำงานปกติ - Holiday shift = ทำงานในวันหยุด - Holiday OT = โอทีในวันทำงานในวันหยุด

 • ขั้นตอนที่ 12 กำหนดเวลาเริ่มทำงาน และกำหนดเวลาเลิกงาน

 • ขั้นตอนที่ 13 กำหนดกี่นาทีสาย กำหนดกี่นาทีขาดงาน และกำหนดช่วงพักเบรก

 • ขั้นตอนที่ 14 กำหนดอักษรย่อของโปรไฟล์กะทำงาน และเลือกสีที่ต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 15 คลิก Create

Working Shift = เวลาทำงานปกติ OT shift = โอทีในวันทำงานปกติ Holiday shift = ทำงานในวันหยุด Holiday OT = โอทีในวันทำงานในวันหยุด

หากวันไหนเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ต้องหย่อนกะให้พนักงาน

 • ขั้นตอนที่ 16 คลิก Members

 • ขั้นตอนที่ 17 คลิก Add Employee

 • ขั้นตอนที่ 18 Search Employee เพื่อค้นหาชื่อพนักงาน แล้วคลิก Comfirm

 • ขั้นตอนที่ 19 คลิก Shift Board เพื่อทำการจัดตารางกะทำงานให้พนักงาน

 • ขั้นตอนที่ 20 คลิก New Shift Group

 • ขั้นตอนที่ 21 กรอก ชื่อกรุ้ปกะทำงาน หรือชื่อพนักงาน

 • ขั้นตอนที่ 22 เลือกพนักงานที่ต้องการ ในกรณีที่พนักงานมีกะทำงานเหมือนกันสามารถเพิ่มเพนักงานอยู่ในกรุ้ปเดียวกันได้

 • ขั้นตอนที่ 23 คลิก Create

 • ขั้นตอนที่ 24 คลิก ช่องว่างในแต่ละวัน เพื่อทำการเพิ่มกะทำงาน

 • ขั้นตอนที่ 25 เลือก โปรไฟล์กะทำงานที่ต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 26 คลิก Update

 • ขั้นตอนที่ 27 คลิก Public เพื่อทำการเผยแพร่ตารางกะทำงานให้กับพนักงาน