วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การจัดการกะเวลาทำงาน (Shift)
การจัดกะเวลาทำงานของ OneDee.ai สามารถสร้างได้ 2 แบบ ดังนี้
การเลือกรูปแบบจัดการตารางกะทำงาน
  ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Setting/การตั้งค่า
  ขั้นตอนที่ 2 คลิก Shift Board
  ขั้นตอนที่ 3 คลิก Change
  ขั้นตอนที่ 4 เลือก Monthly /Weekly ShiftBoard
  ขั้นตอนที่ 5 คลิก Confirm
หมายเหตุ : หากลูกค้าใช้งานตารางกะแบบรายอาทิตย์และทำการเปลี่ยนตารางกะทำงานเป็นรูปแบบรายเดือน ข้อมูลในตารางกะทำงานที่เคยจัดไว้จะยังคงอยู่
Weekly Shift
Monthly Shift
คู่มือการใช้งานตารางกะทำงานแบบรายสัปดาห์ (Weekly Shift)
  ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Shift/ตารางกะ
  ขั้นตอนที่ 2 คลิก Try to Create One!
  ขั้นตอนที่ 3 กรอก ชื่อกระดานกะ และรหัสกระดานกะ
  ขั้นตอนที่ 4 คลิก Create
  ขั้นตอนที่ 5 คลิก จุด 3 จุด
  ขั้นตอนที่ 6 เลือก View
  ขั้นตอนที่ 7 คลิก New Time Shift
  ขั้นตอนที่ 8 กรอก ชื่อกะเวลาทำงาน
  ขั้นตอนที่ 9 กำหนดเวลาเริ่มทำงาน และกำหนดเวลาเลิกงาน
  ขั้นตอนที่ 10 กำหนดกี่นาทีสาย กำหนดกี่นาทีขาดงาน และกำหนดช่วงพักเบรก
  ขั้นตอนที่ 11 คลิก Create
  ขั้นตอนที่ 12 คลิก ช่องวันที่ที่ต้องการ เพิ่มพนักงานในกะทำงานวันนั้นๆ
  ขั้นตอนที่ 13 เลือกพนักงานที่ต้องการเพิ่มในกะ
  ขั้นตอนที่ 14 คลิก Save
  ขั้นตอนที่ 15 คลิก Publish เพื่อประกาศกะให้พนักงานที่อยู่ในกะทำงานของแต่ละวันทราบ

หากต้องการ Copy กะทำงานของอาทิตย์ก่อนหน้านี้ไปยังอาทิตย์ถัดไป สามารถทำได้ดังนี้

  คลิก เครื่องหมาย > (ถัดไป)
  คลิก Copy From เพื่อเลือกคัดลอกกะทำงาน

อย่าลืมกด Publish ทุกครั้งที่มีการอัพเดทกะทำงานด้วยนะคะ

คู่มือการใช้งานตารางกะทำงานแบบรายเดือน (Monthly Shift)
  ลูกค้าที่ใช้งานตารางกะทำงานเป็นแบบรายอาทิตย์(Weekly Shift) ต้องทำการเปลี่ยนรูปแบบตารางกะทำงานที่เมนู Setting/การตั้งค่า ก่อน
  Role ที่สามารถสร้สง Shift Profile ได้ มี Owner Administrator และ Supporter
  ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนู Shift/ตารางกะ
  ขั้นตอนที่ 2 คลิก New Shift
  ขั้นตอนที่ 3 กรอก ชื่อกระดานกะ และรหัสกระดานกะ
  ขั้นตอนที่ 4 เลือก กำหนดช่วงของกะ
   Start At ... Of Every Month คือ เริ่มนับรอบกะทำงานใหม่ทุกวันที่...ของทุกเดือน
   Whole Month คือ วันเเรกถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  ขั้นตอนที่ 5 คลิก Create
  ขั้นตอนที่ 6 คลิก จุด 3 จุด
  ขั้นตอนที่ 7 เลือก View
  ขั้นตอนที่ 8 คลิก Shift Profiles เพื่อทำการสร้างโปรไฟล์กะทำงาน
  ขั้นตอนที่ 9 คลิก New Shift Profile
  ขั้นตอนที่ 10 กรอก ชื่อโปรไฟล์กะทำงาน และกรอกรหัสโปรไฟล์กะทำงาน
  ขั้นตอนที่ 11 เลือก ประเภทของกะทำงาน ประเภทกะทำงานมีทั้งหมด 4 ประเภท - Working Shift = เวลาทำงานปกติ - OT shift = โอทีในวันทำงานปกติ - Holiday shift = ทำงานในวันหยุด - Holiday OT = โอทีในวันทำงานในวันหยุด
  ขั้นตอนที่ 12 กำหนดเวลาเริ่มทำงาน และกำหนดเวลาเลิกงาน
  ขั้นตอนที่ 13 กำหนดกี่นาทีสาย กำหนดกี่นาทีขาดงาน และกำหนดช่วงพักเบรก
  ขั้นตอนที่ 14 กำหนดอักษรย่อของโปรไฟล์กะทำงาน และเลือกสีที่ต้องการ
  ขั้นตอนที่ 15 คลิก Create
Working Shift = เวลาทำงานปกติ OT shift = โอทีในวันทำงานปกติ Holiday shift = ทำงานในวันหยุด Holiday OT = โอทีในวันทำงานในวันหยุด
หากวันไหนเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ต้องหย่อนกะให้พนักงาน
  ขั้นตอนที่ 16 คลิก Members
  ขั้นตอนที่ 17 คลิก Add Employee
  ขั้นตอนที่ 18 Search Employee เพื่อค้นหาชื่อพนักงาน แล้วคลิก Comfirm
  ขั้นตอนที่ 19 คลิก Shift Board เพื่อทำการจัดตารางกะทำงานให้พนักงาน
  ขั้นตอนที่ 20 คลิก New Shift Group
  ขั้นตอนที่ 21 กรอก ชื่อกรุ้ปกะทำงาน หรือชื่อพนักงาน
  ขั้นตอนที่ 22 เลือกพนักงานที่ต้องการ ในกรณีที่พนักงานมีกะทำงานเหมือนกันสามารถเพิ่มเพนักงานอยู่ในกรุ้ปเดียวกันได้
  ขั้นตอนที่ 23 คลิก Create
  ขั้นตอนที่ 24 คลิก ช่องว่างในแต่ละวัน เพื่อทำการเพิ่มกะทำงาน
  ขั้นตอนที่ 25 เลือก โปรไฟล์กะทำงานที่ต้องการ
  ขั้นตอนที่ 26 คลิก Update
  ขั้นตอนที่ 27 คลิก Public เพื่อทำการเผยแพร่ตารางกะทำงานให้กับพนักงาน
Last modified 4mo ago
Copy link