ทำเงินเดือน สลิปเอกสาร

วิธีเริ่มต้นใช้งาน ' ทำเงินเดือน ’

1.สร้างรายการเงินเดือน (Payroll Item)

สร้างรายการเงินเดือน ที่นอกเหนือจากรายการมาตรฐาน เช่น เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น ค่าหักกองทุน

2.กำหนดระดับตำแหน่ง (Position)

สร้างตำแหน่ง และเพิ่มรายการเงินเดือนให้แต่ละตำแหน่งพร้อมมูลค่า จากนั้นให้เพิ่มพนักเข้าตำแหน่ง

3.ปรับรายบุคคล (Employee)

กรณีที่พนักงานอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ฐานเงินเดือนไม่เท่ากันสามารถเลือกปรับรายการเงินเดือนรายบุคคล ซึ่งสามารถปรับได้ทุกรายการ ตามความเหมาะสม เข้าที่เมนู Employees > All Employee > คลิกที่โปรไฟล์พนักงาน > Payroll Items > แก้ไขจำนวนเงินในช่อง Salary ได้เลยค่ะ

4.จัดพนักงานเข้ากลุ่ม (Payroll - Template)

จัดพนักงานเข้ากลุ่มเพื่อออกเงินเดือนเพื่อความเป็นส่วนตัว เช่น ตามแผนก สาขา หรือ ตำแหน่ง

5.ออกเงินเดือน (Payroll - Schedule)

เลือกเดือนที่จะทำเงินเดือน เพื่อคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ โดยสามารถปรับแก้ได้หลายวิธี

Last updated