Links

การลา & ประกาศข่าว

วิธีเริ่มต้น ‘กำหนดการลางาน & ประกาศข่าว’
กำหนดการลางาน
ประกาศข่าว
1.สร้างประเภทวันลา (Leave)
ผู้บริหารสร้างวันลา กี่ประเภทก็ได้ และระยะเวลาทำงานกว่าจะได้รับโควต้าลาเต็มจำนวน
2.กำหนดโควต้าการลา (Team - Leave Quota)
เพิ่มวันลาให้แก่ให้แก่ทั้งบริษัท หรือแยกตามแผนก/สาขา พร้อมกำหนดโควต้าแบบคงที่ หรือเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
3.พนักงานยื่นใบลา (Mobile App)
พนักงานสามารถขอลา ผ่านแอพมือถือ Onedee โดยเลือกแบบฟอร์ม ‘ขอลางาน’ เลือกประเภทวันลา กรอกข้อมูลและส่ง
นอกจากการกำหนดการลางาน ผู้บริหารยังสามารถกำหนด ‘วันหยุด’ ได้
  • หยุดตามราชการอัตโนมัติ
  • สามารถปรับเป็นไม่หยุดได้
  • สามารถเพิ่มวันหยุดทั้งบริษัท/รายทีม
  • พนักงานสามารถเช็ควันหยุดของทีมผ่านมือถือ (รวมถึงวันที่มีพนักงานลา)
และผู้บริหารสามารถใช้ ‘ประกาศข่าว’ เพื่อส่งข้อความให้พนักงานได้
  • ตั้งเวลาส่งข้อความได้
  • ส่งให้ตามทีม หรือรายบุคคลได้
  • ส่งเป็นข้อความสั้นๆได้
  • ส่งเป็นบทความพร้อมรูปภาพได้
  • ดูข้อมูลการเปิดอ่านได้