วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
QR Code
รายการจุดลงเวลาด้วย QR Code ทั้งหมดในบริษัท

วิธีการสร้างจุดลงเวลาแบบ QR Code

  • ไปยังเมนู Zone
  • คลิก QR Code
  • คลิก New Zone
  • คลิก QR Code
  • กรอก ชื่อพื้นที่ที่ต้องการ
  • คลิก Create
  • คลิก ไอคอน "รูปตา" เพื่อดู QR Code
  • คลิก กากบาท เพื่อปิด QR Code
Last modified 1yr ago