วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีการเชื่อมต่อบัญชีกับช่องทางอื่นๆ
หากสมัครใช้งานบัญชีแล้ว สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับช่องทางอื่นๆได้เลย เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือ Log in ด้วยบัญชีเดิมไม่ได้
    คลิกไอคอน บริษัท มุมบนซ้ายมือ
    คลิก Profile
    เมื่อเข้ามาที่เมนู Profile ให้เลื่อนจอลงข้างล่าง จะมีช่องทางการเชื่อมต่อกับบัญชีอื่น (เบอร์โทรศัพท์, Facebook และ Google Account) สามารถเลือกได้ตามต้องการ
    เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายเช็คถูกถือเป็นอันเสร็จสิ้น โดยในครั้งต่อไปท่านสามารถ Log in ด้วยบัญชีที่เชื่อมต่อได้เลย
Last modified 1d ago
Copy link