วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
วิธีเรียกดูกะทำงาน

ขั้นตอนการเรียกดูกะทำงาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
  • พิมพ์ข้อความ "เรียกดูกะ" หรือ "ตารางกะ"
Copy link