วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

วิธีเรียกดูกะทำงาน

ขั้นตอนการเรียกดูกะทำงาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"

  • พิมพ์ข้อความ "เรียกดูกะ"

  • เลือก "กะทำงานที่ต้องการจะดู"