วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
การจัดการพนักงานในระบบ (Employee)
เมนู Employee มีฟังชันก์ในการทำงาน อยู่ 5 ฟังชันก์ คือ All Employee, Join Request, Deactivated, Rejected และ Invitation
Copy link