วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การจัดการพนักงานในระบบ (Employee)

เมนู Employee มีฟังชันก์ในการทำงาน อยู่ 5 ฟังชันก์ คือ All Employee, Join Request, Deactivated, Rejected และ Invitation