วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การดูรายงาน (Reports)

Here are the articles in this section:
Timesheet
รายงานที่ Export จากเมนูนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้รับการคำนวณขาดลามาสาย และสามารถ Export ได้แค่ไฟล์ Excel เท่านั้น
Discover
Discover Report คือรายงานที่ใช้แสดงจุดลงเวลาของพนักงานในรูปของแผนที่ ไว้ใช้ในการตรวจสอบในกรณีที่ต้องการทราบจุดลงเวลาของพ...
Export Clocking Data
รายงานที่ Export จากเมนูนี้ จะเป็นข้อมูลดิบ มีการลงเวลากี่ครั้งในแต่ละวัน รายงานจะแสดงข้อมูลทั้งหมด และรายงานในเมนูนี้จะ...
Form Report
Form Report เป็นรายงานในส่วนของแบบฟอร์มที่พนักงานส่งคำขอผ่านแอพพลิเคชั่น OneDeeX และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
Task Report
รายงานในส่วนนี้ จะมีข้อมูลขึ้นที่หน้าเว็บก็ต่อเมื่อมีการสร้าง Task ใน Group Chat เรียบร้อยแล้ว
Leave Calendar (ปฏิทินการแสดงการลางาน)
ปฏิทินนี้จะแสดงการลางานของพนักงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
Clocking Report
รายงานในส่วนนี้จะเป็นรายงานจากหน้า Timeline มาจัดเป็นรูปแบบตาราง แต่จะไม่สามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ได้
Summary Report
Summary Report จะแสดงเวลารวมทั้งหมดว่าทำงานกี่ชั่วโมง แต่ไม่สามารถ Export ได้ ดูได้อย่างเดียว