คำที่ใช้คุยกับ Bot

คำถามทั่วไป

การลงเวลา (Clock)

เข้างาน (Clock in)

 • ลงเวลาเข้างานไวไฟ (Clock in Wifi)

 • ลงเวลาเข้างานบีคอน (Clock in iBeacon)

 • ลงเวลาเข้างานจีพีเอส (Clock in GPS)

 • ลงเวลาเข้างานคิวอาร์โค้ด (Clock in QR code)

ออกงาน (Clock out)

 • ลงเวลาออกงานไวไฟ (Clock out Wifi)

 • ลงเวลาออกงานบีคอน (Clock out iBeacon)

 • ลงเวลาออกงานจีพีเอส (Clock out GPS)

 • ลงเวลาออกงานคิวอาร์โค้ด (Clock out QR code)

เรียกดูประวัติการลงเวลา (History clock)

 • ข้อมูลการลงเวลา (History clock)

การเรียกดูกะทำงาน (Shift)

 • กะทำงาน (My shift)

 • กะทำงานวันนี้ (My today shift)

 • กะทำงานพรุ่งนี้ (My yesterday shift)

 • กะทำงานอาทิตย์นี้ (My this week shift)

 • กะทำงานอาทิตย์หน้า (My next week shift )

 • กะทำงานเดือนนี้

 • กะทำงานเดือน.......

การพักเบรก (Break)

พักเบรก (Break in)

 • พักเบรกไวไฟ (Break in Wifi)

 • พักเบรกบีคอน (Break in iBeacon)

 • พักเบรกจีพีเอส (Break in GPS)

 • พักเบรกคิวอาร์โค้ด (Break in QR Code)

ออกเบรก (Break out)

 • ออกเบรกไวไฟ (Break out Wifi)

 • ออกเบรกบีคอน (Break out iBeacon)

 • ออกเบรกจีพีเอส (Break out GPS)

 • ออกเบรกคิวอาร์โค้ด (Break out QR Code)

ตรวจสอบโควต้าวันลา

 • โควต้าวันลา

 • วันลาคงเหลือ

เรียกดู OT

 • ข้อมูลโอทีของเดือนนี้

 • ข้อมูลการทำโอทีระหว่างวันที่

 • อาทิตย์นี้ทำโอทีไปแล้วกี่ชั่วโมง

เกี่ยวกับ Payroll

 • สลิปเงินเดือน (Slip)

 • ภาษีเงินเดือนได้ประจำ

 • สรุปรายได้

 • 50 ทวิ

 • รวมรายได้ประจำปี

 • ภาษีประจำปี

Last updated