วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
Website

30/06/2021

Fixed

  แก้แบบฟอร์ม Dropdown ที่ลูกค้า Custom ขึ้นมาเอง
  เรียกดูแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้อนุมัติผ่านแชทบอท
  สลิปเงินเดือนเปิดไม่ได้
  แบบฟอร์มรออนุมัติเพิ่มลงเวลางานแสดงเป็นตัวเลข

18/06/2021

Fixed

  แก้ไขรัศมีจุดลงเวลา GPS
  การออกรายงาน Form report
  การแสดงผล Form report
  ปรับปรุงการแสดงข้อมูลในเมนู Request
  ปรับปรุงวันให้ตรงกับวันที่ใน Timesheet

14/06/2021

Fixed

  PDPA - Login with Facebook
  PDPA - Login with Google account
  ลบเมนู Timeline ออกจาก Report
  ย้ายฟังก์ชัน Add clock จากเมนู Timeline ไปยัง Clocking report
  แสดง Leave quota ในแบบฟอร์มการลางาน
  แสดง Position ในการขอแบบฟอร์มต่างๆ
  แสดง Position ใน Employee profile
  เพิ่มการเลือกประเภท OT ใน แบบฟอร์มทำงานนอกเวลางาน
  แจกแจงภาษีขั้นบันไดใน Payroll
  ปรับปรุงสูตรคำนวณ ประกันสังคม Late และ Absence ของ Part-time ใน Payroll
  ปรับปรุงการคำนวณชั่วโมงของ OT ในช่อง Overtime ของ Payroll
  ปรับปรุงการแสดงข้อมูลในสลิปเงินเดือน

02/06/2021

Fixed

  Payroll - Cannot manage Payroll report.
  Form report - Export data incorrect
Last modified 3mo ago