วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
นำพนักงานเข้ากะทำงาน (Import Shift Worker)
การนำพนักงานเข้ากะทำงาน ให้ผู้ใช้งานทำการสร้างเวลากะทำงาน(Time Shift) ให้เรียบร้อยก่อนที่จะ Update Data เข้าระบบ

การนำพนักงานเข้ากะทำงานในระบบ OneDee

 • คลิกเมนู Import
 • คลิก Import New
 • คลิก เพิ่มคนเข้ากะทำงาน
 • เลือก ตารางทำงานที่ต้องการทำข้อมูลเข้า
 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูลพนักงานเข้ากะทำงาน
 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee
 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น
 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น
 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ
  • คอลัมภ์ schgenFrom (schedule gen from) จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) เช่น 01/01/2020 เป็นต้น
  • คอลัมภ์ schgenTo (schedule gen to) จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) เช่น 31/01/2020 เป็นต้น
  • คอลัมภ์ shiftName ให้กรอกชื่อกะทำงาน สามารถหาได้จากตารางกะทำงาน ที่เมนู Shift และคลิกชื่อตารางที่ต้องการ
import_worker_boardCode.csv
171B
Text
ตัวอย่างไฟล์นำพนักงานเข้ากะทำงาน
 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย
 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ที่เมนู Shift > เลือกชื่อตารางทำงานที่นำข้อมูลเข้า
Last modified 1yr ago