Links

วิธีการอนุมัติแบบฟอร์ม (Approve Form)

ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติแบบฟอร์มออนไลน์บนแอป
วิธีการอนุมัติแบบฟอร์ม
  • คลิก Chatbot
  • คลิกแบบฟอร์มที่พนักงานส่งคำขอแบบฟอร์ม
  • ผู้อนุมัติคลิก ปฎิเสธ เมื่อต้องการปฏิเสธคำขอแบบฟอร์ม หรือคลิก อนุมัติ เมื่อต้องการอนุมัติคำขอแบบฟอร์มได้ตามต้องการ
  • คลิก ยืนยัน อีกครั้ง
  • อนุมัติคำขอแบบฟอร์มเสร็จสิ้น 🎉
อีกวิธีสำหรับการอนุมัติคำขอแบบฟอร์มย้อนหลัง คุณสามารถทำตามวิธีดังนี้
  • คลิกปุ่ม รูปถาด มุมขวาล่าง
  • คลิก Inbox
  • เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอตามที่ต้องการได้เลย 🎉