วิธีการอนุมัติแบบฟอร์ม (Approve Form)

ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติแบบฟอร์มออนไลน์บนแอป

วิธีการอนุมัติแบบฟอร์ม

  • คลิก Chatbot

  • คลิกแบบฟอร์มที่พนักงานส่งคำขอแบบฟอร์ม

  • ผู้อนุมัติคลิก ปฎิเสธ เมื่อต้องการปฏิเสธคำขอแบบฟอร์ม หรือคลิก อนุมัติ เมื่อต้องการอนุมัติคำขอแบบฟอร์มได้ตามต้องการ

  • คลิก ยืนยัน อีกครั้ง

  • อนุมัติคำขอแบบฟอร์มเสร็จสิ้น 🎉

อีกวิธีสำหรับการอนุมัติคำขอแบบฟอร์มย้อนหลัง คุณสามารถทำตามวิธีดังนี้

  • คลิกปุ่ม รูปถาด มุมขวาล่าง

  • คลิก Inbox

  • เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอตามที่ต้องการได้เลย 🎉

Last updated