วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
นำเข้าข้อมูลพนักงาน (Import Employees)

การนำข้อมูลพนักงานเข้าระบบ OneDee

 • คลิกเมนู Import
 • คลิก Import New
 • คลิก ข้อมูลพนักงาน
 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูลพนักงานที่ต้องการนำเข้า
 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee
 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น
 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น
 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ
  • คอลัมภ์ start date จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) เช่น 01/01/2020 เป็นต้น หากเติมเลข 0 ใน format Date ไม่ให้ไปกำหนดรูปแบบเป็น Customs เป็น dd/mm/yyyy
  • คอลัมภ์ externalCode คือรหัส personCardID หากมีเลข 0 ข้างหน้า ให้กำหนดรูปแบบเป็น Text ก่อนแล้วค่อยใส่เลข 0
  • คอลัมภ์ รหัสพนักงาน หากมีเลข 0 ข้างหน้า ให้กำหนดรูปแบบเป็น Text ก่อนแล้วค่อยใส่เลข 0
  • คอลัมภ์ teamCode หาได้จากเมนู Team คลิก ชื่อTeam ที่ต้องการ และคลิก
   ข้างชื่อ Team
  • คอลัมภ์ positionCode หาได้จากเมนู Position คลิก ชื่อ Position ที่ต้องการ และคลิก
   ข้างชื่อ Position
import_employee.csv
326B
Text
ตัวอย่างแบบฟอร์ม Import Employee
 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย
 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม
การนำข้อมูลเข้าเพิ่มเติมต้องเป็นข้อมูลใหม่ที่ไม่ซ้ำกับข้อมูลที่เคยนำเข้าระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ที่เมนู Employee > All Employee
Last modified 1yr ago
Copy link