นำเข้าข้อมูลพนักงาน (Import Employees)

การนำข้อมูลพนักงานเข้าระบบ OneDee

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import New

 • คลิก ข้อมูลพนักงาน

 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูลพนักงานที่ต้องการนำเข้า

 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee

 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น

 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น

 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ

  • คอลัมภ์ start date จะต้องเป็น วัน/เดือน/ปี(คศ.) เช่น 01/01/2020 เป็นต้น หากเติมเลข 0 ใน format Date ไม่ให้ไปกำหนดรูปแบบเป็น Customs เป็น dd/mm/yyyy

  • คอลัมภ์ externalCode คือรหัส personCardID หากมีเลข 0 ข้างหน้า ให้กำหนดรูปแบบเป็น Text ก่อนแล้วค่อยใส่เลข 0

  • คอลัมภ์ รหัสพนักงาน หากมีเลข 0 ข้างหน้า ให้กำหนดรูปแบบเป็น Text ก่อนแล้วค่อยใส่เลข 0

 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า

 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย

 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม

การนำข้อมูลเข้าเพิ่มเติมต้องเป็นข้อมูลใหม่ที่ไม่ซ้ำกับข้อมูลที่เคยนำเข้าระบบ

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ที่เมนู Employee > All Employee

Last updated