วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การขอเข้าร่วมบริษัท

วิธีการสร้าง Profile (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ จะไปยังหน้า Set up Profile
  เพิ่มรูปประจำตัว
  กรอก ชื่อจริง, นามสกุล ตามลำดับ
  คลิก Continue
หลังจาก Set up Profile แล้ว จะเป็น การขอเข้าร่วมบริษัท

วิธีการขอเข้าร่วมบริษัท

  เลือก Join Company
  กรอก Passcode ของบริษัทที่ต้องการจะเข้าร่วม
  คลิก Continue
  คลิกปุ่ม Connect to Company เพื่อขอเข้าร่วมบริษัทดังกล่าว
เสร็จสิ้นการขอเข้าร่วมบริษัท
หลังจากทำการขอเข้าร่วมบริษัทแล้ว ให้ทำการแจ้ง Admin ของบริษัทเพื่อทำการอนุมัติรายการ
Last modified 2yr ago