การขอเข้าร่วมบริษัท

วิธีการสร้าง Profile (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ จะไปยังหน้า Set up Profile

  • เพิ่มรูปประจำตัว

  • กรอก ชื่อจริง, นามสกุล ตามลำดับ

  • คลิก Continue

หลังจาก Set up Profile แล้ว จะเป็น การขอเข้าร่วมบริษัท

วิธีการขอเข้าร่วมบริษัท

  • เลือก Join Company

  • กรอก Passcode ของบริษัทที่ต้องการจะเข้าร่วม

  • คลิก Continue

  • คลิกปุ่ม Connect to Company เพื่อขอเข้าร่วมบริษัทดังกล่าว

เสร็จสิ้นการขอเข้าร่วมบริษัท

หลังจากทำการขอเข้าร่วมบริษัทแล้ว ให้ทำการแจ้ง Admin ของบริษัทเพื่อทำการอนุมัติรายการ

Last updated