วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

วิธีการแก้ไขโปรไฟล์ (Edit Profile)

พิมพ์ "แก้ไขโปรไฟล์" และกดส่งเพื่อดำเนินการแก้ไขโปรไฟล์ของท่าน

ระบบจะทำการเปิดหน้าการแก้ไขโปรไฟล์ของท่าน เพื่อกรอกข้อมูล