วิธีออกจากระบบ (Sign Out)

วิธีออกจากระบบหน้าแอพลิเคชั่น สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  • กดปุ่มรูปโปรไฟล์มุมซ้ายด้านบน

  • กดที่ปุ่ม Profile

  • เลื่อนจอลงด้านล่าง จะมีปุ่ม Sign Out หรือ ออกจากระบบ สามารถกดปุ่มนี้ได้เลย

Last updated