วิธีการเข้าระบบด้วย Enterprise Sign in

การใช้งาน Enterprise Sign in ใช้ได้เฉพาะ Enterprise Customs เท่านั้น

วิธีการ Log in ด้วย Enterprise Sign in

  • เข้าแอป OneDee X

  • เลือก Enterprise Sign in

  • เลือก บริษัท

  • กรอก Username/ชื่อผู้ใช้งาน

  • กรอก Password/รหัสผ่าน

  • แตะ เข้าใช้งาน

Last updated