วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

รายการบัญชีเงินเดือน (Payroll Items)

ใน Payroll items มีรายการอยู่ 4 รูปแบบคือ

 • รายได้ (Incomes)

 • รายหัก (Deductions)

 • สิทธิประโยชน์ (Benefits)

 • สวัสดิการ (Welfares)

รายได้ (Incomes)
รายหัก (Deductions)
สิทธิประโยชน์ (Benefits)
สวัสดิการ (Welfares)
รายได้ (Incomes)
 • รายได้ (Incomes) ทาง OneDee มีเป็น Standardให้ 3 ประเภทคือ เงินเดือน โอที และโบนัส หากทางบริษัทมีนอกเหนือจากนี้ สามารถสร้างเพิ่มได้โดย คลิก New Incomes

 • กรอกชื่อ รายได้ ที่ต้องการ

 • เสร็จแล้ว คลิก Create

รายหัก (Deductions)
 • รายหัก (Deductions) ทาง OneDee มีเป็น Standardให้ 3 ประเภทคือ สาย ขาด และภาษี หากทางบริษัทมีนอกเหนือจากนี้ สามารถสร้างเพิ่มได้โดย คลิก New Deduction

 • กรอกชื่อ รายหัก ที่ต้องการ

 • เสร็จแล้ว คลิก Create

สิทธิประโยชน์ (Benefits)
 • สิทธิประโยชน์ (Benefits) สามารถสร้างได้โดย คลิก New Benefit

 • กรอกชื่อ สิทธิประโยชน์ ที่ต้องการ

 • เสร็จแล้ว คลิก Create

สวัสดิการ (Welfares)
 • สวัสดิการ (Welfares) ทางเรากำหนดประกันสังคมให้ตามกฎหมายแรงงาน หากต้องการสร้างใหม่ คลิก New Social Security/Funds

 • กรอกชื่อ สวัสดิการ ที่ต้องการ

 • เลือก ประเภทสวัสดิการ ที่ต้องการ

 • สามารถ เลือก คำนวณภาษี หรือ ประกันสังคม อัตโนมัติได้

 • เสร็จแล้ว คลิก Create

Actual Salary = หักตามฐานเงินเดือน Maximum Salary Amount Used In The Calculation = หักตามฐานเงินเดือนที่กำหนดสูงสุด Percent = กำหนดให้หักเป็นเปอร์เซ็น Amount = หักตามเงินที่กำหนดได้เลย