วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
OneDee.ai คืออะไร
OneDee.ai เราคือ Mobile Chatbot ในการบริหารทีมงานและจัดการพนักงานที่ใช้งานง่ายที่สุด ด้วยระบบผู้ช่วย HR ส่วนตัว (personal HR assistant) ประมวลผลด้วย AI-Chatbot สำหรับธุรกิจและ SME ยุคใหม่ ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลได้ realtime ลดงานเอกสารของ admin
Last modified 2yr ago
Copy link