วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีการใช้งาน Group Chat

วิธีการสร้าง Group Chat

  เข้าแอปพลิเคชั่น OneDee X
  แตะ ไอคอน รายชื่อ
  แตะ + New Group
  กรอก ชื่อกรุ้ป
  เพิ่ม รูปกรุ้ป
  กำหนด กรุ้ป เป็น Public หรือ Private
  กำหนด พนักงานเข้ากรุ้ปอัตโนมัติ
  แตะ ต่อไป
กรณี แอดมิน สามารถสร้างประเภทกรุ้ปได้ 2 แบบ - Public พนักงานทุกคนสามารถค้นหาและเข้าร่วมกรุ้ปนี้ได้ - Private พนักงานที่ไม่ได้อยู่ในกรุ้ป ไม่สามารถค้นหาและเข้าร่วมกรุ้ปได้
กรณี แอดมิน สามารถกำหนดได้ว่าจะให้พนักงานเข้าร่วมกรุ้ปหลังจากอนุมัติเข้าระบบเลยหรือไม่
  เลือก พนักงานที่ต้องการ
  แตะ Create New Group

วิธีการ Check in/out

  เข้าแอปพลิเคชั่น OneDee X
  เข้า Group Chat
สำหรับ iOS
  เลือก ไอคอน โลเคชั่น
iOS
  เลือก Check in-out
  แตะ
  เลือก Check in สำหรับ เข้างานนอกสถานที่ หรือ Check out สำหรับ เลิกงานนอกสถานที่
สำหรับ Android
  แตะ ไอคอนสี่เหลี่ยมสีชมพู
  เลือก ไอคอน โลเคชั่น
  เลือก Check in-out
  แตะ
  เลือก Check in สำหรับ เข้างานนอกสถานที่ หรือ Check out สำหรับ เลิกงานนอกสถานที่

วิธีการ ปักหมุด, คัดลอก หรือ ลบข้อความใน Group Chat

สามารถกดค้างที่ข้อความที่ต้องการจะทำรายการ เพื่อดำเนินการดังนี้
  Pin = ปักหมุดข้อความเพื่อให้ข้อความแสดงไว้อยู่ด้านบนสุดของ Group Chat
  Copy = คัดลอกข้อความ
  Delete = สามารถลบข้อความที่ส่งไปแล้วได้ โดยจะสามารถลบได้เฉพาะข้อความของตนเองเท่านั้น
  Reply = สามารถตอบกลับข้อความนั้นๆได้
  Forward = สามารถส่งต่อข้อความในแชทปัจจุบัน ให้กับพนักงานคนอื่นๆในบริษัทได้
  @ = สามารถแท็กชื่อพนักงานที่ต้องการในแชทได้ โดยพิมพ์ @ แล้วตามด้วยชื่อพนักงานที่ต้องการ
Last modified 1mo ago