วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

วิธีการใช้งาน Group Chat

วิธีการสร้าง Group Chat

 • เข้าแอปพลิเคชั่น OneDee X

 • แตะ ไอคอน รายชื่อ

 • แตะ + New Group

 • กรอก ชื่อกรุ้ป

 • เพิ่ม รูปกรุ้ป

 • กำหนด กรุ้ป เป็น Public หรือ Private

 • กำหนด พนักงานเข้ากรุ้ปอัตโนมัติ

 • แตะ ต่อไป

กรณี แอดมิน สามารถสร้างประเภทกรุ้ปได้ 2 แบบ - Public พนักงานทุกคนสามารถค้นหาและเข้าร่วมกรุ้ปนี้ได้ - Private พนักงานที่ไม่ได้อยู่ในกรุ้ป ไม่สามารถค้นหาและเข้าร่วมกรุ้ปได้

กรณี แอดมิน สามารถกำหนดได้ว่าจะให้พนักงานเข้าร่วมกรุ้ปหลังจากอนุมัติเข้าระบบเลยหรือไม่

 • เลือก พนักงานที่ต้องการ

 • แตะ Create New Group

วิธีการ Check in/out

 • เข้าแอปพลิเคชั่น OneDee X

 • เข้า Group Chat

สำหรับ iOS

 • เลือก ไอคอน โลเคชั่น

iOS
 • เลือก Check in-out

 • แตะ

 • เลือก Check in สำหรับ เข้างานนอกสถานที่ หรือ Check out สำหรับ เลิกงานนอกสถานที่

สำหรับ Android

 • แตะ ไอคอนสี่เหลี่ยมสีชมพู

 • เลือก ไอคอน โลเคชั่น

 • เลือก Check in-out

 • แตะ

 • เลือก Check in สำหรับ เข้างานนอกสถานที่ หรือ Check out สำหรับ เลิกงานนอกสถานที่

วิธีการ ปักหมุด, คัดลอก หรือ ลบข้อความใน Group Chat

สามารถกดค้างที่ข้อความที่ต้องการจะทำรายการ เพื่อดำเนินการดังนี้

 • Pin = ปักหมุดข้อความเพื่อให้ข้อความแสดงไว้อยู่ด้านบนสุดของ Group Chat

 • Copy = คัดลอกข้อความ

 • Delete = สามารถลบข้อความที่ส่งไปแล้วได้ โดยจะสามารถลบได้เฉพาะข้อความของตนเองเท่านั้น