ทั่วไป

Passcode หาได้จากที่ไหน

คุณสามารถค้นหา Passcode ของบริษัทได้จาก เมนูบริษัท

พนักงานสามารถใช้งานบนระบบอะไรบ้าง

สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS OS V. 11 ขึ้นไป และ Android OS V. 5.0 ขึ้นไป

Mac Address ได้จากที่ไหน

สามารถหาได้จาก Router Wi-Fi หรือดาวน์โหลดแอพ เพื่อตรวจสอบ Mac Address ที่ถูกต้อง - Android ให้โหลด Wi-Fi Analyzer - iOS ให้โหลด Fing

คิดราคายังไง

OneDee คิดราคาตามจำนวนพนักงาน เฉลี่ยหัวละ 50 บาท ต่อเดือน โดยคิดราคาแบบเหมาเป็นช่วงๆ เช่น ไม่เกิน 10 คน, 20 คน, 30 คน เป็นต้น หากสนใจให้คำนวณราคา สามารถเข้าไปที่ https://www.onedee.ai/pricing/

มีแพ็คเกจอะไรบ้าง

OneDeeX กับ OneDee Classic ต่างกันอย่างไร

OneDeeX เป็นระบบการลงเวลาที่พัฒนาจาก OneDee Classic ดังต่อไปนี้

 1. การลงเวลา จะเป็นการลงเวลาด้วย Chat bot

 2. สามารถ Chat คุยกับทีมงานที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน

 3. เว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ จะมี Feature สำหรับ Pay roll อย่างเต็มรูปแบบ

iBeacon, Wi-Fi, GPS, QR code ต่างกันอย่างไร?

 • iBeacon เป็นตัวปล่อยสัญญาณบลูธูท สามารถติดตั้งได้ง่าย ยืนยันตำแหน่งภายในอาคารได้ในรัศมีประมาณ 3 เมตร

 • Wi-Fi ถ้าบริษัทของคุณมี Wi-Fi อยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันที โดยรัศมีการลงเวลาขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ของบริษัทเอง

 • GPS สามารถระบุตำแหน่งลงเวลาได้ตามแผนที่ ซึ่งมีความสะดวกกับพนักงานทำงานนอกสถานที่ และอยู่กลางแจ้ง แต่ก็มีข้อจำกัดคือ มีความคลาดเคลื่อนสูง รัศมีประมาณ 80-200 เมตร ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น และไม่สามารถระบุชั้นต่างๆ ภายในอาคารได้

 • QR code สามารถพิมพ์ออกมา ไปติดตามสถานที่ต่างๆ ได้ง่ายเช่นกัน

ทดลองใช้งานฟรีจำกัดอะไรบ้าง, ทดลองใช้งานฟรีใช้นานแค่ไหน

 1. ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน

 2. ไม่จำกัดระยะเวลา

 3. สามารถเพิ่มจุดลงเวลาได้อย่างละ 1 จุด

 4. ไม่สารมารถ export ได้

 5. สามารถดูรายงานย้อนหลังสูงสุด 25 วัน

Pro-Rate คืออะไร

Pro-Rate คือการเฉลี่ยวันลาให้ ตามจำนวนเดือนที่กำหนดไว้ เช่น สร้างประเภทลาพักร้อน โควต้า 12 วัน ตั้ง Pro-Rate 4 เดือน ระบบจะทำการเฉลี่ยให้เดือนละ 3 วันจนครบกำหนด หลังจาก 4 เดือนแล้ว ถึงจะสามารถลาได้เต็มจำนวนโควต้า (ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้วันลาในช่วง Pro-Rate)

Paid Time Off คือการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด

Last updated