วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างประกาศ (Announce)
  เลือกเมนู Announce (ประกาศ)
  เลือก New Announcement เพื่อสร้างประกาศ
  กรอกชื่อประกาศที่ต้องการสร้าง
  กรอก Code (รหัส) *ถ้ามี
  เสร็จแล้วกด Create
  กด เลือก ผู้รับ
  ผู้รับ สามารถกำหนดเป็นพนักงานทั้งหมด พนักงานรายคน พนักงานตาม Team หรือ Position ก็ได้
  เวลาส่ง สามารถเลือกส่งทันทีหลังจากทำประกาศเสร็จ หรือกำหนดวันเวลาในการส่งได้
  ประเภทข้อความ สามารถเลือกประเภทข้อความได้ โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบ
  ข้อความอย่างง่าย จะเป็นในส่วนของเนื้อหาประกาศเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเพิ่มภาพปก และกรอกรายละเอียดเนื้อหาที่ต้องการได้
  บทความ สามารถใส่หัวข้อของประกาศให้ดูโดดเด่น น่าสนใจ และเพิ่มภาพประกอบ กรอกรายละเอียดที่ต้องการได้
  เนื้อหาบางส่วนสามารถเพิ่ม Link ในข้อความนั้นๆ ได้ โดยการคลุมข้อความที่ต้องการเพิ่ม Link และ Copy link ที่ต้องการ วางลงในช่องสีดำแล้ว Enter
  เสร็จแล้วกด Save ได้เลย แต่หากต้องการส่งทันที สามารถกด Send ได้เช่นกัน ระบบก็จะทำการ Save ให้อัตโนมัติ
  สามารถ Filter ประกาศที่ต้องการทราบ โดยกด Set Data Range
  เลือกช่วงเวลาที่สร้างประกาศที่ต้องการทราบ
  Date Created คือ วันที่สร้างประกาศ
  Date Sent คือ วันที่ประกาศ
  เลือกผู้สร้างประกาศและเลือกสถานะประกาศที่ต้องการทราบได้เลย จากนั้นกด Confirm
  หากต้องการ Copy ประกาศที่เคยสร้างไปแล้ว ให้กดจุดสามจุด แล้วเลือก Duplicate
Last modified 3mo ago
Copy link