การสร้างประกาศ (Announce)

 • เลือกเมนู Announce (ประกาศ)

 • เลือก New Announcement เพื่อสร้างประกาศ

 • กรอกชื่อประกาศที่ต้องการสร้าง

 • กรอก Code (รหัส) *ถ้ามี

 • เสร็จแล้วกด Create

 • กด เลือก ผู้รับ

 • ผู้รับ สามารถกำหนดเป็นพนักงาน หรือ Department ก็ได้

 • เวลาส่ง สามารถเลือกส่งทันทีหลังจากทำประกาศเสร็จ หรือกำหนดวันเวลาในการส่งได้

 • สามารถใส่ภาพประกอบในการประกาศได้

 • กรอก หัวข้อ ที่ต้องการประกาศ

 • กรอกรายละเอียดที่ต้องการ และ รายละเอียดบางข้อความสามารถเพิ่ม Link ในข้อความนั้นๆ ได้ โดยการคลุมข้อความที่ต้องการเพิ่ม Link และ Copy link ที่ต้องการ วางลงในช่องสีดำแล้ว Enter

 • เสร็จแล้วกด Save ได้เลย แต่หากต้องการส่งทันที สามารถกด Send ได้เช่นกัน ระบบก็จะทำการ Save ให้อัตโนมัติ