การสร้างประกาศ (Announce)

 • เลือกเมนู Announce (ประกาศ)

 • เลือก New Announcement เพื่อสร้างประกาศ

 • กรอกชื่อประกาศที่ต้องการสร้าง

 • กรอก Code (รหัส) *ถ้ามี

 • เสร็จแล้วกด Create

 • กด เลือก ผู้รับ

 • ผู้รับ สามารถกำหนดเป็นพนักงานทั้งหมด พนักงานรายคน พนักงานตาม Team หรือ Position ก็ได้

 • เวลาส่ง สามารถเลือกส่งทันทีหลังจากทำประกาศเสร็จ หรือกำหนดวันเวลาในการส่งได้

 • ประเภทข้อความ สามารถเลือกประเภทข้อความได้ โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบ

 • ข้อความอย่างง่าย จะเป็นในส่วนของเนื้อหาประกาศเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเพิ่มภาพปก และกรอกรายละเอียดเนื้อหาที่ต้องการได้

 • บทความ สามารถใส่หัวข้อของประกาศให้ดูโดดเด่น น่าสนใจ และเพิ่มภาพประกอบ กรอกรายละเอียดที่ต้องการได้

 • เนื้อหาบางส่วนสามารถเพิ่ม Link ในข้อความนั้นๆ ได้ โดยการคลุมข้อความที่ต้องการเพิ่ม Link และ Copy link ที่ต้องการ วางลงในช่องสีดำแล้ว Enter

 • เสร็จแล้วกด Save ได้เลย แต่หากต้องการส่งทันที สามารถกด Send ได้เช่นกัน ระบบก็จะทำการ Save ให้อัตโนมัติ

 • สามารถ Filter ประกาศที่ต้องการทราบ โดยกด Set Data Range

 • เลือกช่วงเวลาที่สร้างประกาศที่ต้องการทราบ

 • Date Created คือ วันที่สร้างประกาศ

 • Date Sent คือ วันที่ประกาศ

 • เลือกผู้สร้างประกาศและเลือกสถานะประกาศที่ต้องการทราบได้เลย จากนั้นกด Confirm

 • หากต้องการ Copy ประกาศที่เคยสร้างไปแล้ว ให้กดจุดสามจุด แล้วเลือก Duplicate

Last updated