วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

ออกเอกสาร สปส. 1-10 (Beta)

  • คลิกเมนู Payroll

  • เลือก ออกเอกสาร สปส. 1-10 (Beta)

  • เลือกเดือนที่ต้องการออกเอกสาร

  • เลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร

  • เลือก เลขที่สาขา (กรณีที่มีมากกว่า 1 สาขา)

  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย

  • คลิก Download Excel เพื่อนำส่งเอกสารตามลำดับ