วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
GPS
จุดลงเวลาตามพิกัด GPS ที่ทางบริษัทกำหนดไว้

วิธีการสร้างจุดลงเวลา GPS

  • ไปยังเมนู Zone
  • คลิก GPS
  • คลิก New Zone
  • คลิก GPS
  • กรอก ชื่อพื้นที่ที่ต้องการ
  • กรอก Latitude และ Longitude หรือ ค้นหาจุดลงเวลาที่ต้องการในช่องค้นหา
  • คลิก Create
สามารถปรับรัศมี (Radius) จุดลงเวลา ได้ตามความเหมาะสมที่ต้องการ
Last modified 2yr ago