GPS

จุดลงเวลาตามพิกัด GPS ที่ทางบริษัทกำหนดไว้

วิธีการสร้างจุดลงเวลา GPS

  • ไปยังเมนู Zone

  • คลิก GPS

  • คลิก New Zone

  • คลิก GPS

  • กรอก ชื่อพื้นที่ที่ต้องการ

  • กรอก Latitude และ Longitude หรือ ค้นหาจุดลงเวลาที่ต้องการในช่องค้นหา

  • คลิก Create

สามารถปรับรัศมี (Radius) จุดลงเวลา ได้ตามความเหมาะสมที่ต้องการ

Last updated