วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การจัดเวลาทำงานของพนักงาน (Working Hours)
  คลิกเมนู "Team" เพื่อเรียกดูแผนกต่างๆของบริษัท
  เลือก Team ที่ต้องการจะตั้งเวลาทำงาน
ถ้ายังไม่มีแผนกหรือต้องกาเพิ่มแผนก สามารถคลิกปุ่ม "+" สีชมพูด้านซ้าย
  คลิกเลือกแทบ "Working Hours" เพื่อทำการเริ่มต้นเซ็ทเวลาทำงานของพนักงาน Team นี้
  เปิดใช้งานการตั้งเวลาทำงานของพนักงานที่ปุ่ม "Disable" ให้เปลี่ยนเป็น "Enable" สีชมพู
  สามารถเลือกวันและเวลาทำงานโดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ - เวลาเข้างาน - เวลาออกงาน - ช่วงจำนวนเวลาพักเบรก
  ตั้งเงื่อนไขการสายและการขาดงานได้ดังนี้ - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับสายหลังจากนาทีที่กำหนด - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับขาดงานหลังจากนาทีที่กำหนด
  หลังจากเสร็จสิ้นการเซ็ทเวลาทำงานแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม "Update" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาการทำงาน
  ในกรณีที่ต้องการ Set เวลาทำงานให้ทุก Team
  เลือกเมนู Team
  คลิก Edit Default Working Hours
  สามารถเลือกวันและเวลาทำงานโดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ - เวลาเข้างาน - เวลาออกงาน - ช่วงจำนวนเวลาพักเบรก
  ตั้งเงื่อนไขการสายและการขาดงานได้ดังนี้ - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับสายหลังจากนาทีที่กำหนด - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับขาดงานหลังจากนาทีที่กำหนด
  หลังจากเสร็จสิ้นการเซ็ทเวลาทำงานแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม "Update" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาการทำงาน
Last modified 1yr ago
Copy link