วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การจัดเวลาทำงานของพนักงาน (Working Hours)

 • คลิกเมนู "Team" เพื่อเรียกดูแผนกต่างๆของบริษัท

 • เลือก Team ที่ต้องการจะตั้งเวลาทำงาน

ถ้ายังไม่มีแผนกหรือต้องกาเพิ่มแผนก สามารถคลิกปุ่ม "+" สีชมพูด้านซ้าย

 • คลิกเลือกแทบ "Working Hours" เพื่อทำการเริ่มต้นเซ็ทเวลาทำงานของพนักงาน Team นี้

 • เปิดใช้งานการตั้งเวลาทำงานของพนักงานที่ปุ่ม "Disable" ให้เปลี่ยนเป็น "Enable" สีชมพู

 • สามารถเลือกวันและเวลาทำงานโดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ - เวลาเข้างาน - เวลาออกงาน - ช่วงจำนวนเวลาพักเบรก

 • ตั้งเงื่อนไขการสายและการขาดงานได้ดังนี้ - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับสายหลังจากนาทีที่กำหนด - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับขาดงานหลังจากนาทีที่กำหนด

 • หลังจากเสร็จสิ้นการเซ็ทเวลาทำงานแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม "Update" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาการทำงาน

 • ในกรณีที่ต้องการ Set เวลาทำงานให้ทุก Team

 • เลือกเมนู Team

 • คลิก Edit Default Working Hours

 • สามารถเลือกวันและเวลาทำงานโดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ - เวลาเข้างาน - เวลาออกงาน - ช่วงจำนวนเวลาพักเบรก

 • ตั้งเงื่อนไขการสายและการขาดงานได้ดังนี้ - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับสายหลังจากนาทีที่กำหนด - จำนวนนาทีที่ต้องการให้นับขาดงานหลังจากนาทีที่กำหนด

 • หลังจากเสร็จสิ้นการเซ็ทเวลาทำงานแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม "Update" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเวลาการทำงาน