วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PDPA.(Personal Data Mamanagement)
  • คลิกรูป Profile มุมขวาบน
  • เลือก Personal Data Management
  • เลือก ยินยอม ทุกข้อ
  • คลิก Save เพื่อยินยอมให้พนักงานทุกคนในบริษัทสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • คลิก Logo OneDee.ai มุมซ้ายบน เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
Copy link