วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

วิธีการลงเวลาเข้างาน-เลิกงาน

การลงเวลาของ OneDee X มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้

  • iBeacon

  • Wi-Fi

  • GPS

  • QR Code

iBeacon
Wi-Fi
GPS
QR Code
iBeacon
Wi-Fi
GPS
QR Code

ขั้นตอนการลงเวลาเข้างาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"

  • พิมพ์ข้อความว่า "เข้างาน"

  • เลือก จุดลงเวลาที่ต้องการเข้างาน

ขั้นตอนการลงเวลาเลิกงาน

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"

  • พิมพ์ข้อความว่า "เลิกงาน"

  • เลือก จุดลงเวลาที่ต้องการเข้างาน