วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีการลงเวลาเข้างาน-เลิกงาน
การลงเวลาของ OneDee X มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
  iBeacon
  Wi-Fi
  GPS
  QR Code
iBeacon
Wi-Fi
GPS
QR Code

ขั้นตอนการลงเวลาเข้างาน

  เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
  พิมพ์ข้อความว่า "เข้างาน"
  เลือก จุดลงเวลาที่ต้องการเข้างาน

ขั้นตอนการลงเวลาเลิกงาน

  เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
  พิมพ์ข้อความว่า "เลิกงาน"
  เลือก จุดลงเวลาที่ต้องการเข้างาน
Last modified 1yr ago