นำเข้าข้อมูลการลงเวลา (Import Clock)

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import

 • เลือก Clocking

 • คลิก Choose file (สามารถ Import ได้แค่ Text file เท่านั้น)

 • เสร็จแล้วคลิก Continue

 • เลือก Import to zone (ต้องมีอุปกรณ์ที่ต่อเข้า OneDee ก่อน เช่น เครื่อง Finger scan เครื่อง Face scan เป็นต้น)

 • เลือก Employee code ให้เป็นประเภท EnNo

 • เลือก Clock Datetime ให้เป็นประเภท DateTime

 • ตรวจสอบรูปแบบของ Clock DateTime ว่ามีรูปแบบเป็นแบบไหน และจัดให้ตรงกับรูปแบบ

 • ตรวจสอบข้อมูล

 • คลิก Import to Onedee

 • การ Import Clock สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ต้องเพิ่มรหัสพนักงานให้ตรงกับข้อมูลที่จะ Import เข้าระบบด้วย

 • เพิ่มรหัสพนักงานได้ที่เมนู Employee>>All employee>>คลิกชื่อพนักงานที่ต้องการ>>แถบ Work info>>Edit>>Employee code

Last updated