วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
สิทธิ์ในการใช้งาน (Role)

Roles & Permissions

 • *Shift Maker
  • สามารถจัดการข้อมูลกะทำงานได้แค่ shift ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเท่านั้น
 • *Team Maker
  • สามารถมองเห็นเมนู Team ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอะไร
 • *Payroll Maker
  • สามารถจัดการข้อมูลกะทำงานได้แค่ Payroll ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเท่านั้น

Owner

 • สามารถทำได้ทุกอย่างในระบบ

Administrator

 • สามารถทำได้ทุกอย่างในระบบ แต่ไม่สามารถซื้อแพ็คเกจได้

Supporter

 • สามารถทำได้ได้ทุกอย่างในระบบ แต่ไม่สามารถเห็นหรือทำเงินเดือนได้

Report Viewer

 • สามารถดูรายงานการลงเวลาของพนักงานได้อย่างเดียว

Employee

 • สามารถเห็นแค่โปรไฟล์ของตัวเองอย่างเดียว