วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

สิทธิ์ในการใช้งาน (Role)

Roles & Permissions

 • *Shift Maker

  • สามารถจัดการข้อมูลกะทำงานได้แค่ shift ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเท่านั้น

 • *Team Maker

  • สามารถมองเห็นเมนู Team ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอะไร

 • *Payroll Maker

  • สามารถจัดการข้อมูลกะทำงานได้แค่ Payroll ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเท่านั้น

Owner

 • สามารถทำได้ทุกอย่างในระบบ

Administrator

 • สามารถทำได้ทุกอย่างในระบบ แต่ไม่สามารถซื้อแพ็คเกจได้

Supporter

 • สามารถทำได้ได้ทุกอย่างในระบบ แต่ไม่สามารถเห็นหรือทำเงินเดือนได้

Employee

 • สามารถเห็นแค่โปรไฟล์ของตัวเองอย่างเดียว