วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

สถานะแบบฟอร์ม (Requests)

  • เมนู Request เป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับเรียกดูแบบฟอร์มที่ได้รอการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืออนุมัติแล้ว

  • เลือก Set Data Range เพื่อเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการข้อมูล

  • เลือกช่วงวันที่ที่โดย Select Duration

  • เลือกการค้นหาข้อมูลโดย Search By

  • เสร็จแล้ว เลือก Apply

  • เลือก Filter เพื่อเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการเรียกดู

  • เลือก Status ที่ต้องการ

  • เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการดูรายละเอียด

  • เลือก View เพื่อดูรายละเอียดของแบบฟอร์มที่ต้องการได้

  • แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หากต้องการยกเลิก สามารถกด Cancel This Request ได้เลย