วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การสร้างจุดลงเวลา (Zone)

เมนู Zone เป็นเมนูสำหรับสร้าง/จัดการจุดลงเวลา ประเภทของจุดลงเวลามีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ iBeacon, Wi-Fi, GPS และ QR Code