วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างบัญชี OneDee.ai

ขั้นตอนการสร้างบัญชี OneDee

  คลิก Create One
  กรอก Email และ Password พร้อมกับตอบคำถามว่ารู้จัก OneDee ได้อย่างไร
  คลิก Create My Account
  ระบบทำการส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมลของคุณ
หลังจากยืนยันอีเมล
  กลับมายัง https://app.onedee.ai
  กรอก อีเมล
  คลิก Next
  กรอก Password
  คลิก Sign In
Last modified 1yr ago