Links

OneDee ค่าบริการ , OneDee คิดราคาอย่างไร

ราคาแพ็คเกจสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์และ OneDee Station

OneDee.ai คิดราคาตามจำนวนพนักงาน เฉลี่ยหัวละ 50 บาท ต่อเดือน โดยแพ็คเกจเริ่มต้นขั้นต่ำ 10, 20,30 คน เป็นต้น หากสนใจให้คำนวนราคา สามารถเข้าไปที่ https://www.onedee.ai/pricing/