วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
วิธีการยื่นคำขอเข้าบริษัท
กดปุ่ม Join Company เพื่อทำการขอเข้าร่วมบริษัท
กรอกรหัส Passcode 7 หลัก ของบริษัทที่ต้องการจะเข้าร่วม (โดยรหัส Passcode สามารถขอได้จากแอดมินของบริษัทลูกค้า) หลังจากนั้นกด Continue เพื่อดำเนินการต่อไป
แอพพลิเคชันจะแสดงชื่อบริษัทตามที่ลูกค้าได้กรอก Passcode กดปุ่ม Connect to company เพื่อทำการขอเข้าร่วมบริษัท
เข้าร่วมบริษัทสำเร็จ! กดปุ่ม Back to select company เพื่อกลับไปยังหน้าเลือกบริษัท และรอการอนุมัติเข้าร่วมบริษัทจากทางผู้ดูแลของบริษัทลูกค้า
Copy link