ออกเอกสาร ภ.ง.ด.1 (Beta)

 • เข้าเว็บสรรพกร คลิกเลือก ยื่นแบบทุกประเภท

 • คลิก บริการอื่น

 • เลือก ดาวน์โหลดโปรแกรม

 • คลิก ภ.ง.ด.1

 • เลือกดาวน์โหลด โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 .zip ขนาดไฟล์ 5.92 MB

 • เข้า OneDee.ai เพื่อออกเอกสาร ภ.ง.ด.1

 • คลิกเมนู Payroll

 • เลือก ออกเอกสาร ภ.ง.ด.1 (Beta)

 • เลือกเดือนที่ต้องการออกเอกสาร (เดือนที่ออกจะต้องเป็นเดือนเดียวกับที่ออกเงินเดือน)

 • เลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร

 • เลือก เลขที่สาขา (กรณีที่มีมากกว่า 1 สาขา)

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย

 • คลิก Download Text file

โปรแกรมที่ Download มา จะต้องใช้กับ Window เท่านั้น

Last updated