วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
ออกเอกสาร ภ.ง.ด.1 (Beta)
  เข้าเว็บสรรพกร คลิกเลือก ยื่นแบบทุกประเภท
  คลิก บริการอื่น
  เลือก ดาวน์โหลดโปรแกรม
  คลิก ภ.ง.ด.1
  เลือกดาวน์โหลด โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 .zip ขนาดไฟล์ 5.92 MB
  เข้า OneDee.ai เพื่อออกเอกสาร ภ.ง.ด.1
  คลิกเมนู Payroll
  เลือก ออกเอกสาร ภ.ง.ด.1 (Beta)
  เลือกเดือนที่ต้องการออกเอกสาร (เดือนที่ออกจะต้องเป็นเดือนเดียวกับที่ออกเงินเดือน)
  เลือกปีที่ต้องการออกเอกสาร
  เลือก เลขที่สาขา (กรณีที่มีมากกว่า 1 สาขา)
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
  คลิก Download Text file
โปรแกรมที่ Download มา จะต้องใช้กับ Window เท่านั้น
ภงด1.pdf
692KB
PDF
คู่มือการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.1
Last modified 5mo ago
Copy link