Task Report

รายงานในส่วนนี้ จะมีข้อมูลขึ้นที่หน้าเว็บก็ต่อเมื่อมีการสร้าง Task ใน Group Chat เรียบร้อยแล้ว

  • ไปยังเมนู Report

  • คลิก Tasks Report

  • Filter เลือก วันที่

  • ค้นหาข้อมูลได้ตามต้องการ

  • สามารถ Export ข้อมูลทีละรายการได้

  • และเลือก Export รายงานทั้งหมดก็ได้เช่นกัน (ไฟล์ที่ได้รับจะเป็นไฟล์ Excel)

Last updated