วิธีการสมัครใช้ OneDeeX

  • เลื่อนหน้าจอมาจนถึงหน้า Sign in with...

  • เมื่อเลือกการสมัครใช้งานตามความต้องการแล้ว ให้ ☑️ ทั้ง 2 ข้อ ดังภาพ

  • กดที่ Continue

  • กด Resend Verification Email จากนั้นให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลที่ส่งไป

  • กด SingIn เพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง

  • เพิ่มรูป Profile พร้อมกรอกชื่อ-นามสกุล

  • กด Start Chating! เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Last updated