วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
วิธีการสมัครใช้ OneDeeX
  • เลื่อนหน้าจอมาจนถึงหน้า Sign in with...
  • เมื่อเลือกการสมัครใช้งานตามความต้องการแล้ว ให้
    ทั้ง 2 ข้อ ดังภาพ
  • กดที่ Continue
  • กด Resend Verification Email จากนั้นให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลที่ส่งไป
  • กด SingIn เพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง
  • เพิ่มรูป Profile พร้อมกรอกชื่อ-นามสกุล
  • กด Start Chating! เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
แบบ Email
แบบ Phone Number
แบบ Social Media
Copy link