OneDee.ai ทำอะไรได้บ้าง

  • ระบบลงเวลาและขอแบบฟอร์ม Online ผ่าน Application บนมือถือ

  • ระบบรายงานผลอัตโนมัติ ตรวจสอบพนักงานได้ทันที รวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาไว้ในที่เดียว

  • สรุปการลงเวลาเข้า-ออก จัดการเงินเดือน ได้ภายใน 10 นาที

  • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตอบคำถาม และเทรนพนักงานได้ด้วยระบบ AI

  • สร้างห้องแชท พูดคุย ติดตามงาน ส่งข้อความแบบแยกกรุ๊ปทีมหรือส่วนตัวได้

  • จัดกะการทำงานได้ง่ายดาย พร้อมแสดงตารางให้พนักงานเช็คได้บนมือถือ

  • ขอลาผ่านมือถือ กำหนดโควต้าการลา สร้างปฏิทินบริษัท และสร้างเงื่อนไขการอนุมัติได้ไม่จำกัด

  • สร้าง Form ขออนุมัติต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ

  • คำนวณเงินเดือน และออก E-slip ให้พนักงานได้ทันที

  • รองรับการออกเอกสาร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก สปส. 1-10 ประกันสังคมรายปี กท.20ก และ ทวิ50

Last updated