จัดตารางกะทำงาน

วิธีเริ่มต้นใช้งาน ‘จัดตารางกะทำงาน'

1.สร้างตารางกะทำงาน (Shift - Board)

สร้างตารางกะทำงาน ซึ่งสามารถมีได้หลายตารางตามความเหมาะสม เช่น ตามสาขา Weekly Shift

2.กำหนดกะทำงาน (Shift - Time)

กำหนดกะทำงาน เช่น กะเช้า/กะเย็น พร้อมเวลาทำงานในแต่ละวัน

3.เพิ่มพนักงานเข้ากะ (Shift - Assign)

กดเพิ่มพนักงานเข้าไปในแต่ละกะ หรือคัดลอกจากสัปดาห์ก่อน

4. พนักงานดูกะ/ลงเวลา (Mobile App)

พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือน ถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ากะ และสามารถเรียกดูกะทำงานได้จากแอพ

Last updated