วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การตั้งค่าการลา (Leave)

การตั้งค่าการลามี 2 เมนู ดังนี้
Leave Type
Leave Balance
Leave Type

การสร้างประเภทวันลา (Leave Type)

 • คลิกเมนู Leave

 • เลือก Leave Type

 • สร้างประเภทวันลา โดยคลิก New Leave Type

 • กรอกชื่อประเภทวันลา ช่อง Leave Type Name

 • ตั้ง Pro-Rate (ถ้ามี/Pro-Rate นี้สามารถตั้งค่าตามนโยบายของแต่ละบริษัทได้เลย)

 • เลือก Paid Time Off ในกรณีที่วันหยุดนั้นจะต้องจ่ายค่าจ้าง

 • เสร็จแล้ว คลิก Create เพื่อสร้างประเภทวันลา

Leave Balance

โควต้าวันลาสะสม (Leave balance)

 • คลิกเมนู Leave

 • เลือก Leave Balance

 • หน้า Leave Balance จะแสดงโควต้าวันลาของพนักงานทุกคนโดยแสดง จำนวนวันลาคงเหลือ/จำนวนโควต้าที่ได้

 • Leave Days สามารถแก้ไขจำนวนวันคงเหลือได้

 • Carry Forward Days สามารถเพิ่มโควต้าวันลาสะสมของปีที่ผ่านมาได้

 • หากต้องการ Reset วันลา คลิก Set Reset Data

 • เลือก วันที่ที่ต้องการ Reset

 • คลิก Apply

 • Carry Forward = การยกโควต้าวันลาของปีที่แล้วที่ใช้ไม่หมด มาปีปัจจุบันโดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็น

 • Max Carry Forward = จำนวนโควต้าวันลาที่ไม่ได้ใช้ของปีที่แล้ว โดยจะนำจำนวนโควต้าที่กำหนดในปีนี้ นำไปหักตามเปอร์เซ็นของ Carry Forward

 • เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Save