การเรียกดูและแก้ไขข้อมูลบริษัท (Company)

การเรียกดูข้อมูลบริษัท (Company)

  • คลิกเมนู Company

การแก้ไขข้อมูลบริษัท (Company)

  • คลิกปุ่ม Edit

  • คลิกปุ่ม Save Changes เพื่อทำการบันทึกข้อมูลบริษัทที่ได้ทำการกรอกไว้

การขอดู Passcode ของบริษัท

Passcode ของบริษัทสามารถดูได้ที่มุมขวาบนของเมนู Company