วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

วิธีเรียกดูประวัติการลงเวลา

ขั้นตอนการเรียกดูประวัติการลงเวลา

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"

  • พิมพ์คำว่า "เรียกดูประวัติ"

  • เลือก "ประวัติที่ต้องการ"