วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
วิธีเรียกดูประวัติการลงเวลา

ขั้นตอนการเรียกดูประวัติการลงเวลา

  • เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
  • พิมพ์คำว่า "เรียกดูประวัติ"
  • เลือก "ประวัติที่ต้องการ"
Copy link