วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีเรียกดูประวัติการลงเวลา

ขั้นตอนการเรียกดูประวัติการลงเวลา

    เข้าหน้า "Chat Bot OneDee"
    พิมพ์คำว่า "เรียกดูประวัติ"
    เลือก "ประวัติที่ต้องการ"
Last modified 1yr ago