วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note

การสร้างบริษัท

วิธีการสร้าง Profile (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ จะไปยังหน้า Set up Profile

 • เพิ่มรูปประจำตัว

 • กรอก ชื่อจริง, นามสกุล ตามลำดับ

 • คลิก Continue

หลังจาก Set up Profile แล้ว จะเป็น การสร้างบริษัท

 • เลือก Create New Company

วิธีการสร้างบริษัท

 • เพิ่มรูปบริษัท

 • กรอก ชื่อบริษัท, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ ตามลำดับ

 • เลือก เขตเวลา

 • คลิก Create New Company

 • ระบบจะแสดงหน้า Passcode หลังจากสร้างบริษัท

 • คลิก Continue

 • แสดงหน้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

 • เลือกประเภทธุรกิจของคุณ พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ตามลำดับ

 • คลิก Continue

 • ระบบจะแสดงหน้า Setup Payroll

 • เลือกข้อมูลธนาคารที่บริษัทคุณออกเงินเดือน

 • คลิก Continue

 • เลือกรูปแบบของการสร้างกะการทำงานของบริษัท

 • คลิก Continue

 • ระบบจะแสดงหน้า สร้างจุดลงเวลา QR Code ของบริษัท

 • กรอก ชื่อจุดลงเวลา ที่ต้องการ

 • คลิก Continue

คลิก I'll do this later ใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างภายหลัง

 • แสดงหน้า สำเร็จ

 • คลิก Continue

 • เสร็จแล้วจะแสดงหน้าเว็บและเมนูทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในระบบ OneDee.ai