วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
การสร้างบริษัท

วิธีการสร้าง Profile (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ จะไปยังหน้า Set up Profile
  เพิ่มรูปประจำตัว
  กรอก ชื่อจริง, นามสกุล ตามลำดับ
  คลิก Continue
หลังจาก Set up Profile แล้ว จะเป็น การสร้างบริษัท
  เลือก Create New Company

วิธีการสร้างบริษัท

  เพิ่มรูปบริษัท
  กรอก ชื่อบริษัท, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ ตามลำดับ
  เลือก เขตเวลา
  คลิก Create New Company
  ระบบจะแสดงหน้า Passcode หลังจากสร้างบริษัท
  คลิก Continue
  แสดงหน้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
  เลือกประเภทธุรกิจของคุณ พร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ตามลำดับ
  คลิก Continue
  ระบบจะแสดงหน้า Setup Payroll
  เลือกข้อมูลธนาคารที่บริษัทคุณออกเงินเดือน
  คลิก Continue
  เลือกรูปแบบของการสร้างกะการทำงานของบริษัท
  คลิก Continue
  ระบบจะแสดงหน้า สร้างจุดลงเวลา QR Code ของบริษัท
  กรอก ชื่อจุดลงเวลา ที่ต้องการ
  คลิก Continue
คลิก I'll do this later ใช้ในกรณีที่ต้องการสร้างภายหลัง
  แสดงหน้า สำเร็จ
  คลิก Continue
  เสร็จแล้วจะแสดงหน้าเว็บและเมนูทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในระบบ OneDee.ai
Last modified 1yr ago