Links

คำถามที่พบบ่อย

Q : ขอแบบฟอร์มออนไลน์แล้วหน้าแชทบอทแจ้งว่า "ไม่พบฟอร์มในระบบ" ทำอย่างไร
A : หากขึ้นว่า “ไม่พบฟอร์มในระบบ” มี 2 กรณี คือ
 1. 1.
  ยังไม่ได้เพิ่มพนักงานในแถบ Members เมนู Team
 2. 2.
  ยังไม่ได้เพิ่มแบบฟอร์มในแถบ Approve Lines เมนู Team นั้นๆ
จึงทำให้พนักงานไม่พบหรือเลือกแบบฟอร์มไม่ได้ ดังนั้นคุณตรวจสอบจากลิงค์แนบแต่ละข้อได้เลย
Q : ขอแบบฟอร์มการลางาน แล้วไม่มีประเภทวันลาให้เลือกทำอย่างไร
A : หากไม่มีประเภทวันลาแสดงในแบบฟอร์ม มี 2 กรณี คือ
 1. 1.
  ยังไม่ได้เพิ่มพนักงานในแถบ Members เมนู Team
 2. 2.
  ยังไม่ได้เพิ่มประเภทวันลาและกำหนดโควต้าในแถบ Leave Quota เมนู Team
จึงทำให้พนักงานไม่มีประเภทวันลาให้เลือก ดังนั้นคุณตรวจสอบจากลิงค์แนบแต่ละข้อได้เลย
Q : ทำไมแบบฟอร์มออนไลน์ Approve อัตโนมัติ โดยไม่ผ่านผู้อนุมัติแบบฟอร์ม
A : สามารถตรวจสอบได้จากเมนู Team > คลิกที่ Team นั้น > Approve Lines * หากกำหนดเป็นเลข 0 หมายถึงแบบฟอร์มจะอนุมัติอัตโนมัติ หรือหากต้องการให้แบบฟอร์มผ่านผู้อนุมัติให้กำหนดเป็นเลข 1,2 หรือตามจำนวนผู้อนุมัติ Approve Lines
Q : อนุมัติแบบฟอร์มออนไลน์ย้อนหลังทำอย่างไร
A : ผู้อนุมัติกดอนุมัติแบบฟอร์มโดยเข้าที่แอป OneDee X บนมือถือ > เข้าที่ เมนูรูปถาด ด้านล่างมุมขวา > Inbox > เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการอนุมัติ
Q : เพิ่มสิทธิ์แอดมินทำอย่างไร
A : แต่ละ Role มีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกัน ดังนี้
- Owner สามารถทำได้ทุกอย่าง
- Admin ทำได้คล้ายกับ Owner แต่ไม่สามารถ Edit Role, ดู Packet และ Invite onedee support ไม่ได้
- Supporter สามารถดูรายงานได้ จัดกะได้ จัด Team ได้ แต่ไม่สามารถดูเมนู Position, Payroll และ Payroll item หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินเดือนได้
- Report Viewer สามารถดูรายงานการลงเวลาของพนักงานได้ หรือรายงานในส่วนอื่นๆที่อยู่ในเมนู Report ได้
- Employee สามารถดูได้แค่เมนู Profile อย่างเดียวค่ะ
**แนะนำให้มี Owner มากกว่า 1 ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้งานที่จำกัดสิทธิ์ค่ะ** โดยคลิกที่ เมนู Employee > All Employee > คลิกที่ชื่อของ Account ดังกล่าว > เลือกแถบ Work info > Edit Role นะคะ
Q : ชำระค่าบริการ โดยหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่
A : สามารถชำระหัก ณ ที่จ่ายมาได้เลยค่ะ หากลูกค้าชำระหัก ณ ที่จ่ายรบกวนส่งเอกสารตัวจริงหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายมาที่บริษัทวันดีตามที่อยู่นี้นะคะ บริษัทวันดี โซลูชั่น เลขที่ 14/1 ซอยศิริมังคลาจารย์ 11 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ค่ะ
Q : พนักงานขอเข้าร่วมบริษัทผ่านแอพ แต่ระบบส่งคำขอไม่ได้ หน้าแอพขึ้น You have already joined this company
A : รายชื่อพนักงานอยู่ในระบบแล้ว เข้าที่เมนู > Employee > Deactivated > ค้นหารายชื่อพนักงานแล้วกด Reactivated จากนั้นให้พนักงานเข้าแอพอีกครั้งได้เลย
Q : พนักงานลงเวลาด้วย GPS ผ่านมือถือแต่ลงไม่ได้ ขึ้นไม่พบจุดลงเวลา แต่อยู่ในรัศมีที่กำหนด
A : แนะนำให้พนักงานดึงพิกัดจากโทรศัพท์ โดยเข้าที่ Google map จากนั้นดึงพิกัดโลเคชั่นที่อยู่ปัจจุบัน แล้วเข้าแอพวันดีเพื่อลงเวลาอีกครั้งได้เลย
Q : ขั้นตอนการคิดเงินเดือน
A : สำหรับการตั้งค่า Payroll ลูกค้าสามารถศึกษาและทำตามขั้นตอน ดังนี้ได้เลยค่ะ
1 สร้าง Payroll item ก่อนนะคะ
2 สร้าง Position เพื่อกำหนดฐานเงินเดือน
3 สร้าง Template เพื่อคำนวณเงินเดือนนะคะ
Q : พนักงานลางานแต่รายงานขึ้นขาดงานไม่แสดงแบบฟอร์มที่พนักงานขอลามา (Re-cal)
A : สาเหตุอาจเกิดจากการขอแบบฟอร์มก่อนจัดกะทำงาน หรืออนุมัติแบบฟอร์มก่อนจัดกะทำงานนะคะ จึงทำให้แบบฟอร์มไม่คำนวณ ทางเราจึงทำปุ่ม Re-calculate เพื่อรองรับกรณีนี้นะคะ โดยสามารถเข้าที่เมนู Report > Form Report > เลือก Filter เฉพาะวันที่,รายคน ตามที่รายงานไม่ได้แสดงจากนั้นกด Re-calculate เพื่อรีการคำนวณแบบฟอร์มใหม่ได้ค่ะ
Q : พนักงานขอแบบฟอร์มเพิ่มลงเวลาแต่รายงานไม่นำมาคำนวนในรายงาน
A : พนง.เลือกประเภทการลงเวลาเป็น Check in ซึ่งหากเลือกประเภทนี้เวลาจะไม่แสดงในรายงาน เนื่องจากจะต้อง Convert to clock จาก Check เป็น Clock in ค่ะ สำหรับการ Convert สามารถศึกษาตามลิงค์นี้ได้เลยนะคะ https://support.onedee.ai/th/onedee-x/reports/clocking-report/convert-to-clock
ในครั้งต่อไป หากต้องการให้การลงเวลาแสดงในรายงานอัตโนมัติ ให้พนง.เลือกประเภทการลงเวลาเป็น Clock in-out ได้เลยค่ะ
Q : เร้นชั่วโมงการทำงานคืออะไร
A : ระบบวันดีจะมีการกำหนดเร้นจ์ชั่วโมงการทำงานโดยนับจากชั่วโมงทำงานก่อนเวลาเข้างาน 3 ชั่วโมงและหลังจากชั่วโมงทำงาน 3 ชั่วโมง
Q : พนักงานลาออกทำยังไง
A : กรณีพนักงานลาออกไม่สามารถลบออกจากระบบได้ แต่จะเป็นการ Deactivated ซึ่งสามารถเข้าตรงเมนู Employee > กดจุด 3 จุด> Deactivated ได้เลยค่ะ