วิธีการขอแบบฟอร์ม (Request Form)

การขอแบบฟอร์ม ไว้สำหรับการขอทำรายการต่างๆ เช่น การลางาน, ขอทำงานล่วงเวลา หรือ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

พิมพ์ "ขอแบบฟอร์ม" ในช่องแชท ในหน้า Chat เพื่อทำการเรียกดูแบบฟอร์มที่มี

หรือกดปุ่ม "Quick Menu" ด้านขวาล่างเพื่อเรียกดูเมนูขอแบบฟอร์ม

กดปุ่ม "Request Form" เพื่อทำการเรียกดูแบบฟอร์มต่างๆ ที่ทางแอดมินในบริษัทตั้งไว้ให้

เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ เพื่อดำเนินการขอทำรายการต่อไป

แบบฟอร์มที่มี ต้องทำการสร้างและกำหนดโดยแอดมินในบริษัทของท่านก่อน