วิธีการขอแบบฟอร์ม (Request Form)

การขอแบบฟอร์ม ไว้สำหรับการขอทำรายการต่างๆ เช่น การลางาน, ขอทำงานล่วงเวลา หรือ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

พิมพ์ "ขอแบบฟอร์ม" ในช่องแชท ในหน้า Chat เพื่อทำการเรียกดูแบบฟอร์มที่มี

หรือกดปุ่ม "Quick Menu" ด้านขวาล่างเพื่อเรียกดูเมนูขอแบบฟอร์ม

กดปุ่ม "Request Form" เพื่อทำการเรียกดูแบบฟอร์มต่างๆ ที่ทางแอดมินในบริษัทตั้งไว้ให้

เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ เพื่อดำเนินการขอทำรายการต่อไป

แบบฟอร์มที่มี ต้องทำการสร้างและกำหนดโดยแอดมินในบริษัทของท่านก่อน

Last updated