วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Wi-Fi
รายการจุดลงเวลาด้วย Wi-Fi ทั้งหมดในบริษัท

วิธีการสร้างจุดลงเวลา Wi-Fi

  • ไปยังเมนู Zone
  • คลิก Wi-Fi
  • คลิก New Zone
  • คลิก Wi-Fi
  • กรอก ชื่อพื้นที่ที่ต้องการ
  • กรอก Mac Address
  • กรอก ชื่อ Wi-Fi
  • คลิก Create
Mac Address สามารถหาได้จาก Router Wi-Fi หรือ โหลดแอพพลิเคชั่น Fing
Last modified 6mo ago