การเพิ่มข้อมูลสาขา (Branch)

หากท่านต้องการเพิ่มข้อมูลสาขาอื่นๆ สามารถเพิ่มได้โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

  • คลิกเมนู Company

  • คลิกแถบ Branch

  • คลิกปุ่ม Add Branch

  • จากนั้นเพิ่มข้อมูลสาขาได้เลย

Last updated