วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
Powered By GitBook
วิธีการเพิ่ม รายละเอียดต่างๆ คู่กับการลงเวลา
สามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น คำอธิบาย, แท็ก หรือ รูปภาพ ควบคู่กับการลงเวลาได้ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการจะแสดงรายละเอียดให้มากขึ้น
    หลังจากการลงเวลาสำเร็จแล้ว สามารถคลิกที่ ข้อมูลการลงเวลา ตามกรอบสีแดงดังภาพ เพื่อเพิ่มรายละเอียดต่างๆ แนบกับข้อมูลการลงเวลา
สามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆแนบคู่กับการลงเวลาได้ดังนี้
    Add Note = รายละเอียดคำบรรยายทั่วไป
    Add Tag = แท็กเพื่อแสดงตำแหน่งงาน , ทีมที่ตนเองอยู่ (ขึ้นอยู่กับแอดมินของทางบริษัทว่าจะสร้างไว้แบบใด)
    Take a Photo = สามารถเพิ่มรูปภาพเพื่อเป็นข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม
Last modified 1yr ago
Copy link