วิธีใช้งาน App.OneDee.ai
Release Note
นำตารางกะทำงานเข้าระบบ (Import Time Shift)

การนำข้อมูลตารางกะทำงานเข้าระบบ OneDee

การนำเข้าเวลากะทำงาน ให้ผู้ใช้งานทำการสร้างตารางทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะ Update Data เข้าระบบ ที่เมนู Shift

 • คลิกเมนู Import
 • คลิก Import New
 • คลิก ตารางกะทำงาน
 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูตารางเวลาทำงานที่ต้องการนำเข้า
 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee
 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น
 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น
 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ
  • คอลัมภ์ start time จะต้องเป็น HH:MM:SS เช่น 10:00:00 เป็นต้น
  • คอลัมภ์ end time จะต้องเป็น HH:MM:SS เช่น 18:00:00 เป็นต้น
  • คอลัมภ์ boardCode คือ รหัส Shift Board สามารถหาได้จากเมนู Shift และคลิกจุด 3 จุดหลังชื่อตาราง เลือกแก้ไข จะอยู่ในช่อง Code
import_shift.csv
118B
Text
ตัวอย่างไฟล์ Import Time shift
 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า
 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย
 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ที่เมนู Shift > เลือกชื่อตารางทำงานที่นำข้อมูลเข้า > คลิก ย้อนกลับไป Week 17 จะปรากฏเวลาทำงานที่นำเข้ามูลเข้า
Last modified 1yr ago
Copy link