นำตารางกะทำงานเข้าระบบ (Import Time Shift)

การนำข้อมูลตารางกะทำงานเข้าระบบ OneDee

การนำเข้าเวลากะทำงาน ให้ผู้ใช้งานทำการสร้างตารางทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะ Update Data เข้าระบบ ที่เมนู Shift

 • คลิกเมนู Import

 • คลิก Import New

 • คลิก ตารางกะทำงาน

 • เลือกไฟล์ .CSV ข้อมูตารางเวลาทำงานที่ต้องการนำเข้า

 • คลิก นำข้อมูลเข้าสู่ OneDee

 • รองรับเฉพาะไฟล์ .CSV เท่านั้น

 • ต้องใช้แบบฟอร์มที่เป็นรูปแบบของ OneDee เท่านั้น

 • ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลให้ตรงตามที่ OneDee กำหนด และข้อมูลจะต้องมีทุกคอลัมภ์ ก่อนจะนำไฟล์เข้าระบบ

  • คอลัมภ์ start time จะต้องเป็น HH:MM:SS เช่น 10:00:00 เป็นต้น

  • คอลัมภ์ end time จะต้องเป็น HH:MM:SS เช่น 18:00:00 เป็นต้น

 • หลังจากนำข้อมูลเข้าระบบ ระบบจะประมวลผลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า

 • เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ระบบจะแสดงข้อความว่า นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย

 • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม คลิก นำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าได้ที่เมนู Shift > เลือกชื่อตารางทำงานที่นำข้อมูลเข้า > คลิก ย้อนกลับไป Week 17 จะปรากฏเวลาทำงานที่นำเข้ามูลเข้า

Last updated