วิธีใช้งาน App.OneDee.ai

Add Clock (ลงเวลาแทน)

ลงเวลาแทนพนักงานได้ตอนไหน

Add Clock หรือ การลงเวลาแทน สามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

 • พนักงานลืมโทรศัพท์มือถือ

 • พนักงานลืมลงเวลาเข้า-ออกงาน หรือลืมพักเบรก-ออกเบรก

ขั้นตอนการ Add Clock

 • ไปยังเมนู Report

 • คลิก Timeline

 • คลิกปุ่ม Add Clock

 • เลือก Clock Type (ประเภทการลงเวลา)

 • เลือก Zone (จุดลงเวลา)

 • เลือก Date (วันที่)

 • เลือก Time (เวลา)

 • กรอก Reason (เหตุผล)

 • เลือก Employee (พนักงาน)

 • เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Done